logo
Nákupný košík

LaVida Trade s.r.o.
E-shop
Facebook
RÝCHLY KONTAKT:
0903 790 665
info@obchod-oblecenie.sk

 

Predaj skončil !

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje a ich ochrana  podľa zákona 18/2018 Z.Z.

LaVida Trade s.r.o. - poskytovateľ služieb na portáli www.obchod-oblecenie.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľoch a návštevníkoch.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním webu www.obchod-oblecenie.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu vybavenia objednávky / dodania objednaného tovaru, prípadne vybavenia reklamácie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu: meno, priezvisko, adresu, mobilné telef.číslo, mailovú adresu

Objednávateľ  odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu, kým svoj súhlas neodvolá. Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.obchod-oblecenie.sk

LaVida Trade s. r. o.

Hurbanova Ves 128/128, 903 01 Hurbanova Ves

IČO: 46 380 116
DIČ: 2023349537
 

               Ø  prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.obchod-oblecenie.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov

Ø  účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníka

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o tovar a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je marketing

 

III.

Osobné údaje a ich ochrana  podľa zákona 18/2018 Z.Z.

1/ Spoločnosť LaVida Trade s.r.o. (ďalej tiež len „Správca“), so sídlom 90301 Hurbanova Ves 128,  IČO: 46380116, Slovenská republika, spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s ustanoveniami 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nasledujúce osobné údaje Objednávateľov:

- V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko; adresu bydliska; adresu dodania, číslo bankového účtu; emailovú adresu; telefónne číslo.

- V prípade spoločnosti: meno a priezvisko kontaktných osôb; telefónne číslo kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb; názov spoločnosti, emailovú adresu spoločnosti, fakturačnú adresu, adresu dodania,  IČ, DIČ; číslo bankového účtu.

2/ Vyššie uvedené osobné údaje je treba spracovať za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisom a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán.

3/ Osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou LaVida Trade s.r.o. za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu.

4/ Na emailovú adresu uvedených kontaktných osôb budú v prípade záujmu Zákazníka zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. , o elektronických komunikáciách. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba tovaru či služieb a je možné kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu na kontaktnú adresu LaVida Trade s.r.o., emailu na adresu info@obchod-oblecenie.sk -  odhlásiť.

5/ Spracovanie daných osobných údajov realizuje spoločnosť LaVida Trade s.r.o. a tiež títo spracovatelia alebo tretie strany:

 • Poskytovateľ Informačného systému, Ing. Juraj Kertész GRANDIOSOFT,

so sídlom , Slovenská republika

 • Poskytovateľ účtovných služieb, spoločnosť Tschabson s.r.o., 

so sídlom

 • Slovenská Pošta a.s.
 • GLS General Logistic  Systems Slovakia s.r.o.
 • Zásielkovňa, spoločne so Zásilkovna s.r.o., so sídlom Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť LaVida Trade s.r.o. nevyužíva.

6/ Objednávatelia / dotknuté osoby majú podľa Nariadenia právo:

 •  požadovať od spoločnosti LaVida Trade s.r.o. informáciu, aké osobné údaje spracováva
 •  vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov. Toto vymazanie LaVida Trade s.r.o. prevedie, pokiaľ nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami spoločnosti LaVida Trade s.r.o.
 • na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ je dotknutá osoba presvedčená, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania údajov v rozpore s týmto Nariadením.
 • na prenosnosť údajov,
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu spoločnosti LaVida Trade s.r.o.

 

 

 

Dostupnosť
Vynulovať filter
X

Pri vrátení tovaru Vám zaplatíme sumu vráteného tovaru + poštovné, ktoré sme Vám účtovali smerom k Vám. Pri výmene tovaru platíme poštovné tiež my.  Najvýhodnejší spôsob doručenia máte cez Zásielkovňu - iba 2 eur

 

Máme pre Vás užitočnú pomôcku - zoznam "Zoznam želaní". Tam si môžete uložiť produkty, ktoré sa Vám páčia. Zoznam môžete poslať svojim priateľom alebo rodine ako tip, čo by Vám mohli darovať. Zoznam želaní je k dispozícii registrovaným zákazníkom. 

 

 

 

 Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam