logo
Nákupný košík

LaVida Trade s.r.o.
E-shop
Facebook
RÝCHLY KONTAKT:
0903 790 665
info@obchod-oblecenie.sk

Máme pre Vás užitočnú pomôcku - zoznam "Zoznam želaní". Tam si môžete uložiť produkty, ktoré sa Vám páčia. Zoznam môžete poslať svojim priateľom alebo rodine ako tip, čo by Vám mohli darovať. Zoznam želaní je k dispozícii registrovaným zákazníkom. 

 

Ak chcete vedieť, v akých farbách je daný model k dispozícii, zadajte do vyhľadávacieho políčka produktové číslo bez posledného písmena (označuje farbu). 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje a ich ochrana  podľa zákona 18/2018 Z.Z.

LaVida Trade s.r.o. - poskytovateľ služieb na portáli www.obchod-oblecenie.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľoch a návštevníkoch.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním webu www.obchod-oblecenie.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu vybavenia objednávky / dodania objednaného tovaru, prípadne vybavenia reklamácie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu: meno, priezvisko, adresu, mobilné telef.číslo, mailovú adresu

Objednávateľ  odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu, kým svoj súhlas neodvolá. Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.obchod-oblecenie.sk

LaVida Trade s. r. o.

Hurbanova Ves 128/128, 903 01 Hurbanova Ves

IČO: 46 380 116
DIČ: 2023349537
 

               Ø  prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.obchod-oblecenie.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov

Ø  účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníka

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o tovar a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je marketing

 

III.

Osobné údaje a ich ochrana  podľa zákona 18/2018 Z.Z.

1/ Spoločnosť LaVida Trade s.r.o. (ďalej tiež len „Správca“), so sídlom 90301 Hurbanova Ves 128,  IČO: 46380116, Slovenská republika, spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s ustanoveniami 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nasledujúce osobné údaje Objednávateľov:

- V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko; adresu bydliska; adresu dodania, číslo bankového účtu; emailovú adresu; telefónne číslo.

- V prípade spoločnosti: meno a priezvisko kontaktných osôb; telefónne číslo kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb; názov spoločnosti, emailovú adresu spoločnosti, fakturačnú adresu, adresu dodania,  IČ, DIČ; číslo bankového účtu.

2/ Vyššie uvedené osobné údaje je treba spracovať za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisom a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán.

3/ Osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou LaVida Trade s.r.o. za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu.

4/ Na emailovú adresu uvedených kontaktných osôb budú v prípade záujmu Zákazníka zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. , o elektronických komunikáciách. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba tovaru či služieb a je možné kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu na kontaktnú adresu LaVida Trade s.r.o., emailu na adresu info@obchod-oblecenie.sk -  odhlásiť.

5/ Spracovanie daných osobných údajov realizuje spoločnosť LaVida Trade s.r.o. a tiež títo spracovatelia alebo tretie strany:

 • Poskytovateľ Informačného systému, Ing. Juraj Kertész GRANDIOSOFT,

so sídlom , Slovenská republika

 • Poskytovateľ účtovných služieb, spoločnosť Tschabson s.r.o., 

so sídlom

 • Slovenská Pošta a.s.
 • GLS General Logistic  Systems Slovakia s.r.o.
 • Zásielkovňa, spoločne so Zásilkovna s.r.o., so sídlom Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť LaVida Trade s.r.o. nevyužíva.

6/ Objednávatelia / dotknuté osoby majú podľa Nariadenia právo:

 •  požadovať od spoločnosti LaVida Trade s.r.o. informáciu, aké osobné údaje spracováva
 •  vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov. Toto vymazanie LaVida Trade s.r.o. prevedie, pokiaľ nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami spoločnosti LaVida Trade s.r.o.
 • na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ je dotknutá osoba presvedčená, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania údajov v rozpore s týmto Nariadením.
 • na prenosnosť údajov,
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu spoločnosti LaVida Trade s.r.o.

 

 

 Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam